Một vài đặc trưng của việc chế tạo robot

Như chúng ta đã biết, robot luôn có sự vận động, di chuyên ít và đặc biệt tác động lực lên một đối tượng khác. Một số robot lại được chế tạo theo cách gắn kết cố định nhưng chúng lại có cơ cấu chuyển động như cầm, nắm và di chuyển.

Các khung cơ khí, kết cấu di chuyển cơ khí rất quan trọng chính vì thế, để cho robot hoạt động lâu dài, ổn định, linh hoạt thì cần một hệ thống kết cấu cơ khí thật tốt.

Khi chế tạo, bạn cần chú tâm đến hệ thống thông tin gửi tín hiệu để điều khiển robot có thể cầm nắm các hoạt động đơn giản như con người.

Khi chế tạo những con robot bạn cần có sự tham gia của 3 lĩnh vực lớn là cơ khi, công nghệ thông tin và điện tử. Chính vì thế, chế tạo sản xuất robot không hề đơn giản và dễ dàng.

Những ai có thể tham gia chế tạo robot

Như đã nói ở trên, chế tạo được những con robot rất khó, bạn cần liên quan đến 3 lĩnh chính là cơ khí, điện - điện tử và công nghệ thông tin.

Nếu các sinh viên đang theo học ngành cơ điện tử và ngành điều khiển, tự động cũng có thể chế tạo được robot.

Sinh viên nên theo học ngành nào?

Bạn có niềm đam mêm với chế tạo robot thì bạn có thể tìm hiểu chuyên sâu một số chuyên ngành sau:

- Phân tích - thiết kế tổng hợp.

- Nhóm thi công cơ khí, tạo hình robot.

- Nhóm thi công điện - điện tử để làm mạch điện, hệ thống điều khiển robot.

Như vậy, để chế tạo được hoàn chỉnh một con robot thì bạn cần phải nắm được kiến thức về rất nhiều ngành như cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính…