Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Tiếng Anh giao tiếp trong Phật Giáo

Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh trong các hoạt động Phật giáo
0 Học viên
Giảng viên: Harmony Tú
Lần cập nhật cuối 06/2024
Bạn sẽ học được

Áp dụng từ vựng Phật giáo trong các cuộc trò chuyện thực tế

Hiểu và Thảo luận về Các Khái niệm Cơ bản của Phật giáo

Dùng từ chính xác để biểu đạt sự tôn trọng, thành kính trong các nghi lễ tôn giáo

Sử dụng đúng các cụm từ trong những tình huống cần thể hiện sự biết ơn, xin phép...

Giới thiệu khóa học
Bạn có biết:
Nội dung khóa học
8 phần - 48 bài giảng - 02 giờ 27 phút
Phần 1: Xin phép, thỉnh mời tổ chức các nghi lễ
Phần 2: Tiếp đón khách du lịch Tu sĩ và Phật tử từ nước ngoài
Phần 3: Đón tiếp khách tại Đạo Tràng
Phần 4: Bày tỏ sự biết ơn
Phần 5: Từ vựng về các nguyên tắc và quy tắc ở đạo tràng
Phần 6: Vô thường
Phần 7: Duyên khởi duyên sinh
Phần 8: Thiền định
Giảng viên
Harmony Tú
giảng viên
Rounded avatar
1 học viên
5 khóa học

Chào mừng đến với khóa học, Tôi là Harmony Tú, người sẽ đồng hành cùng bạn trong các khóa học sắp tới.

Trong nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, tôi đặc biệt chú trọng và quan tâm tới nhóm học viên là người lớn, những người có ít thời gian nhưng lại luôn trăn trở với việc học ngoại ngữ để phục vụ cho đời sống và công việc.

Vì lí do này, tôi cùng với các cộng sự đã thiết kế nên Bộ các khóa học tiếng Anh - tiếng Trung dành cho từng nhóm nghề. Những khóa học như tiếng Anh dành cho nhân viên công sở, tiếng Anh dành cho nhân viên Kế Toán, tiếng Anh dành cho nhân viên y tế... tiếng Trung thương mại, tiếng Trung dành cho hướng dẫn viên... vẫn luôn là những khóa học "hot" được sự hưởng ứng và tham gia của rất nhiều học viên trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sự ra đời của 2 khóa học đặc biệt: Tiếng Anh Phật Giáo và tiếng Trung Phật Giáo cũng là 1 dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện chuỗi các khóa học chuyên biệt này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và tìm hiểu, cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội để học tập cũng như không ngừng phát triển. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng bạn trên hành trình đầy ý nghĩa này.

Harmony Tú

Tiếng Việt:

Chào mừng đến với khóa học, Tôi là Harmony Tú, người sẽ đồng hành cùng bạn trong các khóa học sắp tới.

Trong nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, tôi đặc biệt chú trọng và quan tâm tới nhóm học viên là người lớn, những người có ít thời gian nhưng lại luôn trăn trở với việc học ngoại ngữ để phục vụ cho đời sống và công việc.

Vì lí do này, tôi cùng với các cộng sự đã thiết kế nên Bộ các khóa học tiếng Anh - tiếng Trung dành cho từng nhóm nghề. Những khóa học như tiếng Anh dành cho nhân viên công sở, tiếng Anh dành cho nhân viên Kế Toán, tiếng Anh dành cho nhân viên y tế... tiếng Trung thương mại, tiếng Trung dành cho hướng dẫn viên... vẫn luôn là những khóa học "hot" được sự hưởng ứng và tham gia của rất nhiều học viên trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sự ra đời của 2 khóa học đặc biệt: Tiếng Anh Phật Giáo và tiếng Trung Phật Giáo cũng là 1 dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện chuỗi các khóa học chuyên biệt này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và tìm hiểu, cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội để học tập cũng như không ngừng phát triển. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng bạn trên hành trình đầy ý nghĩa này.

Harmony Tú

Tiếng Anh:

Welcome to the course, I am Harmony Tú, and I will be your companion in the upcoming courses.

Through many years of research and teaching, I have paid special attention and care to the group of adult learners, who have little time but are always concerned about learning foreign languages to serve their lives and work.

For this reason, I, along with my colleagues, have designed a series of English and Chinese courses for each professional group. Courses such as English for office workers, English for accountants, English for medical staff... Business Chinese, Chinese for tour guides... are always "hot" courses that have been received and participated by many students in and outside the country.

In addition, the 2 special courses: Buddhist English and Buddhist Chinese are also important milestone in the process of completing this series of specialized courses.

Thank you for your interest, thank you for seizing the opportunity to learn and develop constantly. We are honored to be with you on this meaningful journey.

Tiếng Trung:

欢迎来到课程!我是 Harmony Tú,我将是您在接下来的课程中的伴侣。

经过多年的研究和教学,我特别关注和关心成年学习者群体,他们时间很少,但总是担心学习外语来服务他们的生活和工作。

正因为如此,我和我的同事们为每个职业群体设计了一系列英语和汉语课程。例如,办公室职员英语、会计师英语、医护人员英语……商务汉语、导游汉语……这些课程一直是国内外许多学生热捧的“热门”课程。

此外,2门特色课程:佛教英语和佛教汉语的开设也是这个系列专业课程完善过程中的一个重要里程碑。

感谢您的关注和研究,感谢您给我机会学习和不断发展。我们很荣幸能与您一起踏上这段充满意义的旅程。

Harmony Tú

299.000đ 1.099.000đ
Giảm 73%
299.000đ
1.099.000đ
Mua ngay
Mua ngay
Thời lượng: 02 giờ 27 phút
Giáo Trình: 48 Bài giảng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Đăng ký cho doanh nghiệp
Giúp nhân viên của bạn truy cập không giới hạn 500 khóa học, mọi lúc, mọi nơi
Đăng ký tư vấn