Vũ Long

Vũ Long

Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính
 • 1

  khóa học
 • 32

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Vũ Long
Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính
Chuyên gia 18  năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo doanh nghiệp.

Giảng viên TOT cấp quốc gia trong khuôn khổ dự án của INSA-ETEA Tây Ban Nha.
Giám đốc tư vấn và đào tạo tại Giamdoc.net

Khóa học của giảng viên Vũ Long


Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

 • 6 bài giảng
 • 02 giờ 54 phút
 • Biết cách triển khai kế hoạch tài chính kinh doanh & quản trị báo cáo để các phòng ban, bộ phận / nhân sự vận hành.
 • Chuyển từ quản lý kinh doanh bị động, vụ việc sang vận hành kinh doanh chủ động.
 • Ngăn ngừa trước các rủi ro, lỡ tiến độ công việc / hoặc dự án.
 • Tạo ra sự chuẩn bị & tìm kiếm giải pháp tài chính kinh doanh từng tháng, quý năm

699,000đ

1,000,000đ

off 30%

Đăng ký học