Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Thạc sỹ - Giảng viên học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  • 0

    khóa học
  • 263

    học viên
  • 3

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thạc sỹ đại học Chonnam, Hàn Quốc.
Đã công bố nhiều bài báo trong các hội nghị và tạp chí quốc tế uy tín.
Từng đạt giải nhất trong một cuộc thi liên quan đến học máy và trí tuệ nhân tạo tại hội nghị quốc tế uy tín ICDAR.
Từng đạt giải bài báo tốt nhất tại hội nghị quốc tế thường niên MITA2014.
Giảng viên khoa CNTT, học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
6+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, và học máy, xử lý ảnh, 8+ năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.
3+ năm kinh nghiệm trong giảng dạy tại trường đại học.
3 năm làm việc trong các phòng lab và công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy.
3 năm làm việc trong trường đại học về lĩnh vực khoa học công nghệ.