• 2

  khóa học
 • 2

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Võ Huy Nhân


HOUDINI FX BASIC

 • 16 bài giảng
 • 03 giờ 20 phút
 • Sau khóa học các bạn sẽ nắm rõ về: + Cách sử dụng nodes trong houdini.+ Phân biệt và cách sử dụng attributes. + Hiểu và dựng được cá tình chất vật lý và thuạt toán trong Houdini để làm fx. + Nắm rõ và diễn hoạt được particle trong hệ thóng POP của Houdini. + tạo được lửa khói, explosion cơ bản với Pyro trong Houdini. + Tạo được các hiệu ứng destruction cơ bản

259,000đ

499,000đ

OFF 48%

CHI TIẾT

BASIC DESTRUCTION WITH HOUDINI

 • 14 bài giảng
 • 01 giờ 24 phút
 • Khái niệm về destruction trong houdini.
 • Cách sử dụng voronoise fracture trong breaking object.
 • Hiểu và dựng được cá tính chất trong simulation destruction fx.
 • Nắm rõ cách tạo debris trong destruction.
 • Cách tạo smoke trong destruction.
 • Tạo được các hiệu ứng destruction cơ bản

259,000đ

599,000đ

OFF 57%

CHI TIẾT