Trương Tường Tân

Trương Tường Tân

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Trương Tường Tân, chuyên gia xử lý nước, hiện đang làm việc tại Doanh nghiệp Witteveen+Bos của Hà Lan. Anh đã từng tham gia học tập công nghệ xử lý nước siêu tinh khiết tại Mỹ; Hà Lan và Malaysia. Anh từng tham gia giảng dạy khóa đào tạo ngắn ngày tại Philippine; Giảng viên thỉnh giảng tại đại học Tôn Đức Thắng, đã và đang đào tạo cho nhân viên vận hành tại nhiều nhà máy trong và ngoài nước.
Các dự án ở Việt Nam:
Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết tại nhà máy Intel.
Quản lý lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết nhà máy First Solar.
Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết Aquatekco.
Đánh giá hệ thống xử lý nước khu kinh tế Nghi sơn.
Các dự án quốc tế
Đánh giá các hệ thống xử lý nước cấp tại Avantium factory (Netherlands), Manfouha East and North (Kingdom of Saudi Arabia), Chemours WWTP (Netherlands), AI Haer (Kingdom of Saudi Arabia),…
Sáng lập các nhóm chia sẻ kiến thức về sử lý nước:
• www.helocnuoc.com
• https://www.facebook.com/helocnuocro
• https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg
• www.aquatekco.edubit.vn
• https://www.facebook.com/groups/locnuocsach
• www.aquatekco.com