Trương Minh Thắng

Trương Minh Thắng

Giảng viên
 • 1

  khóa học
 • 11

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Trương Minh Thắng
7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý

Rời ngành Công an và Tự học lập trình năm 30 tuổi

sau 1 năm 3 tháng đạt thu nhập 1000 USD tại dự án Boeing - FPT Software.

sau 2 năm xây dựng và vận hành trung tâm Big Zero Academy từ số vốn 0 đ

sau 4 năm  - (sau 2 năm Big Zero Academy hoạt động)  giúp đỡ cho khoảng 50 học viên có thu nhập từ 8tr trở lên. 5 học viên đã có thu nhập trên 15tr. Cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho FPT, VNPT, GMO, Framgia....

Thành thạo các ngôn ngữ Objective C, Swift, Java, Kotlin, HTML5 - CSS3 - Javascript, Xamarin, React Native, C/C++
Làm việc tốt với FB Marketing

Khóa học của giảng viên Trương Minh Thắng


Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

 • 46 bài giảng
 • 04 giờ 10 phút
 • Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
 • Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
 • Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
 • Học thêm được một ngôn ngữ lập trình mới để nâng cao các kỹ năng lập trình.

599,000đ

800,000đ

OFF 25%

CHI TIẾT