Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

Giảng viên
 • 13

  khóa học
 • 7082

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế - Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh


Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

 • 44 bài giảng
 • 19 giờ 46 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

599,000đ

Đăng ký học

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

 • 43 bài giảng
 • 20 giờ 28 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

599,000đ

Đăng ký học

Lập trình Android toàn tập

 • 82 bài giảng
 • 30 giờ 56 phút
 • Tự tin phát triển những ứng dụng Android, game Android
 • Biết cách upload ứng dụng Android lên Google Play
 • Kiếm tiền từ các ứng dụng trên Google Play
 • ASO - tối ưu ứng dụng lên TOP tìm kiếm từ khoá

699,000đ

Đăng ký học

Lập trình LinQ toàn tập

 • 71 bài giảng
 • 18 giờ 45 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

699,000đ

Đăng ký học

Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

 • 53 bài giảng
 • 16 giờ 48 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

499,000đ

800,000đ

off 38%

Đăng ký học

Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

 • 58 bài giảng
 • 07 giờ 47 phút
 • Thành thạo cách sử dụng Excel, áp dụng được cho công việc cũng như thi cử
 • Trở thành chuyên gia về excel trong công ty của mình, 
 • Trình bày số liệu trong excel đối với bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn
 • Thực hiện thống kê và lên kế hoạch bằng excel chưa bao giờ dễ hơn

599,000đ

700,000đ

off 14%

Đăng ký học

Lập trình Kotlin toàn tập

 • 95 bài giảng
 • 19 giờ 23 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
 • Có khả năng tiếp cận lập trình Android
 • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
 • Tạo ứng dụng android nhanh chóng

699,000đ

Đăng ký học

Lập trình Java trong 4 tuần

 • 90 bài giảng
 • 18 giờ 54 phút
 • Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 • Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
 • Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
 • Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java

599,000đ

900,000đ

off 33%

Đăng ký học

Làm chủ Python trong 4 tuần

 • 101 bài giảng
 • 12 giờ 56 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python
 • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

499,000đ

700,000đ

off 29%

Đăng ký học

Thành thạo C++ qua 108 bài học

 • 109 bài giảng
 • 18 giờ 57 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android...
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

499,000đ

700,000đ

off 29%

Đăng ký học

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

 • 70 bài giảng
 • 21 giờ 24 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
 • Có thể ứng dụng viết Blockchain
 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

549,000đ

800,000đ

off 31%

Đăng ký học

Lập trình Android cơ bản

 • 71 bài giảng
 • 24 giờ 48 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
 • Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
 • Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

299,000đ

500,000đ

off 40%

Đăng ký học

Lập trình Android nâng cao

 • 71 bài giảng
 • 22 giờ 49 phút
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
 • Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
 • Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

299,000đ

500,000đ

off 40%

Đăng ký học