Trần Dũng

Trần Dũng

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 119

    học viên
  • 4

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Kinh nghiệm 12 năm kinh doanh trên Ebay và Amazon, Mỹ

Tổ chức nhiều lớp Online trên Facebook nhóm kín với nhiều thành viên tham dự

Có tài khoản Ebay, Mỹ: được Ebay Mỹ cho list lượng hàng hóa mỗi tháng 2 billion dollars

X