Phó Hải Đăng

Phó Hải Đăng

Th.s khoa học máy tính
 • 1

  khóa học
 • 51

  học viên
 • 4

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Th.s Khoa Học Máy Tính
Đồng sáng lập CiOne, hệ thống học CNTT trực tuyến.
Có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy về chuyên ngành “lập trình ứng dụng & quản trị cơ sở dữ liệu” ở các trường đại học và học viện NIIT TP.HCM

Khóa học của giảng viên Phó Hải Đăng


Bootstrap CSS Framework - CSS & Component

 • 49 bài giảng
 • 04 giờ 22 phút
 • Áp dụng được cơ chế Grid System của Bootstrap để xây dựng đa giao diện cho trang web đáp ứng Responsive Design
 • Hiểu và ứng dụng được các CSS Component mà Bootstrap cung cấp, từ đó rút ngắn thời gian thiết kế.
 • Khả năng giải quyết các vấn đề về giao diện mà khi làm việc với HTML và CSS thường mắc phải.
 • Biết thêm một số khái niệm khi xây dựng giao diện với CSS và Accessible Rich Internet Applications

699,000đ

CHI TIẾT