Phan Trần Hồng Trâm

Phan Trần Hồng Trâm

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Phan Trần Hồng Trâm
- Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Đại học Friedrich-Alexander (Đức).
- Hiện đang sinh sống tại Đức, có 5 năm kinh nghiệp giảng dạy ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Đức).
- Giúp nhiều học viên vượt qua trở ngại về ngữ pháp tiếng Đức để tạo nền tảng học các trình độ tiếp theo.