Phan Đắc Hoan

Phan Đắc Hoan

Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
 • 6

  khóa học
 • 387

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Kiểm toán viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
- Trưởng Chi Nhánh Hà Nội tại Công Ty TNHH Kiểm Toán An Phát AFC.
- Thạc sỹ chuyên nghành kinh tế năm 2012. 
- Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN.
- Trưởng ban Tài chính tại Chi nhánh Công ty Sông Hồng 25 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng.
- Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
- Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.

Khóa học của giảng viên Phan Đắc Hoan


Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu

 • 13 bài giảng
 • 02 giờ 14 phút
 • Có kiến thức đầy đủ và chi tiết về định khoản kế toán của một kế toán viên
 • Trở thành một kế toán viên thực thụ và chuyên nghiệp, không để mất tiền dại khi có thanh tra kiểm tra.
 • Biết cách thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành. 
 • Trở thành "chuyên gia kế toán" trong doanh nghiệp được mọi người nể phục
 • Tạo được bước đà thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp

499,000đ

700,000đ

OFF 29%

CHI TIẾT

Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm

 • 33 bài giảng
 • 03 giờ 57 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
 • Biết cách thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Biết cách hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo thông tư 200/2014/TT-BTC: hạch toán mua nguyên vật liệu cho sản xuất, hạch toán mua công cụ, hạch toán truy xuất nguyên vật liệu vào sản xuất...
 • Biết cách tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 133
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành. 
 • Biết cách đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm một cách chi tiết, chính xác và hiệu quả

549,000đ

700,000đ

OFF 22%

CHI TIẾT

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

 • 52 bài giảng
 • 06 giờ 31 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
 • Có kiến thức cơ bản về phần mềm Misa và kiến thức nền tảng về kế toán thuế tổng hợp
 • Nắm được nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Misa theo từng nội dung như kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và thanh toán, kê khai thuế, các bút toán kết chuyển... 
 • Biết cách thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành. 

549,000đ

700,000đ

OFF 22%

CHI TIẾT

Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán

 • 42 bài giảng
 • 02 giờ 53 phút
 • Nắm được kiến thức về Excel một cách cơ bản, từ đó ứng dụng thông minh vào công việc kế toán
 • Nắm được các mẹo làm việc với Excel như phím tắt làm việc, thiết lập các công thức tính toán tự động mặc định, định dạng mặc định ngày tháng năm, sử dụng Word trong kế toán, ... 
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, có những thao tác thuần thục nhanh gọn chuyên nghiệp.
 • Xử lý dữ liệu bảng chấm công, kho hàng, vật tư chi tiết, bài bản và đầy đủ
 • Nắm được các phương pháp định dạng dữ liệu, tránh sai lệch trong quá trình xử lý số liệu phát sinh từ những lỗi cơ bản.
 • Có những thao tác kiểm tra, đối chiếu, vận hành, xử lý số liệu chuyên nghiệp như một kế toán viên thực thụ

349,000đ

500,000đ

OFF 30%

CHI TIẾT

Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019

 • 62 bài giảng
 • 07 giờ 40 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không để mất tiền dại khi có thanh tra kiểm tra.
 • Được cung cấp kiến thức về kế toán thuế tổng hợp MISA một cách bài bản, chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu nhất trong thời gian ngắn nhất.
 • Khóa học kế toán tổng hợp các kiến thức và nghiệp vụ kế toán được update mới nhất 2019
 • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được kiến thức và nghiệp vụ kế toán thuế tổng hợp MISA về: Kế toán - kê khai thuế, kế toán vốn bằng tiền, kế toán mua hàng hóa dịch vụ, kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước, kế toán lương và các khoản khác... 
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Sớm nâng cao kỹ năng kế toán của bản thân và tăng tốc độ thăng tiến trong công việc

549,000đ

700,000đ

OFF 22%

CHI TIẾT

Kế toán thuế Excel

 • 55 bài giảng
 • 06 giờ 26 phút
 • Trở thành một người kế toán thực thụ, không mất tiền dại khi thanh tra kiểm tra.
 • Được cung cấp kiến thức về kế toán thuế một cách bài bản, chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu nhất trong thời gian ngắn nhất.
 • Thiết lập bộ chứng từ kế toán bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và giải trình khi thanh tra kiểm tra.
 • Nắm được bản chất của tài khoản kế toán và sử dụng đúng bản chất của tài khoản kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Thành thạo lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chế độ kế toán hiện hành. 
 • Sớm nâng cao kỹ năng kế toán của bản thân và tăng tốc độ thăng tiến hơn trong công việc

549,000đ

700,000đ

OFF 22%

CHI TIẾT