Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 29

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

- 3 năm làm việc tại tập đoàn đa quốc gia, công tác tại hơn 20 nước trên thế giới (Mỹ, Singapore, HongKong, Thái Lan, Indonesia, Malaisia, Đài Loan, Nam Phi, Mô Zam Bích, Peru, Brasil, ...).
- Phó giám đốc dự án tại Trung tâm anh ngữ Hanoi Connection, Trưởng ban xây dựng chuỗi nhượng quyền kinh doanh giáo dục
- Phó giám đốc Trung tâm Việt Ngữ Hana Kizuna
- Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế IDEPHO
- Ngoài ra còn đào tạo tiếng anh cho giám đốc, quản lý doanh nghiệp trong nước: Agribank, Đài truyền hình, ...