Phạm Tống Như Ngọc

Phạm Tống Như Ngọc

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 42

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Có kinh nghiệm hơn 5 năm đặt hàng cho các shop thời trang, nhận tìm đồ - tìm hàng cho khách hàng buôn lẻ. Mặt hàng đa số là hàng TQ xuất khẩu chất lượng cao...