Phạm Thuần

Phạm Thuần

Top Rated Seller Ebay
  • 0

    khóa học
  • 299

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Top Rated Seller Ebay - Người Bán Hàng Xuất Sắc 
Kinh nghiệm support kiếm tiền Dropshipping trên eBay cho hơn 300 học viên >> nhận được rất nhiều phản hồi tốt về sự tâm huyết, nhiệt tình và kiến thức sâu.
Giáo viên Tiếng Anh - dày dặn kinh nghiệm làm việc trên thị trường quốc tế eBay và Paypal.