Phạm Tấn Tài

Phạm Tấn Tài

AirBnB Ambassador
  • 0

    khóa học
  • 375

    học viên
  • 4

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

AirBnB Ambassador (Pro Referrals)

Phụ trách Marketing tại Bare Boutique Stays

Giám đốc Digital Marketing tại VietVictory

Nhà sáng lập của cộng đồng chủ nhà "kinh doanh AirBnB" - kinhdoanhairbnb.com