Phạm Nguyễn Thái Hoàng

Phạm Nguyễn Thái Hoàng

Chuyên gia MMO: FBA, Dropship
  • 0

    khóa học
  • 1161

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng Viên Phạm Nguyễn Thái Hoàng  (Biệt danh Hoàng Ká Mập) là chuyên gia MMO tại Việt Nam.

Sở trường trong các lĩnh vực Dropshipping, FBA, Affiliate

Fouder blog MMO Số 1 Việt Nam trong mảng Bán Hàng Quốc Tế  Thaihoanghd.com

Chuyên gia MMO, Bán hàng quốc tế và tư vấn chiến lược đầu tư cho các cá nhân, doanh nghiệp. giúp họ đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường quốc tế. Giảng viên 2 khóa học hàng đầu Việt Nam về bán hàng quốc tế hiện nay là Dropshipvn và FBAvn

Kinh nghiệm 4 năm làm MMO, SEO, Internet Marketing