Phạm Khôi

Phạm Khôi

Giảng viên - Tác giả của blog Góc UX Việt Nam
  • 0

    khóa học
  • 60

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Có kinh nghiệm 5 năm làm UX

Tốt nghiệp chuyên ngành Computer science

Anh là 1 start-upper nhiều năm, thành viên của Interaction Design Foundation.

Là một blogger - tác giả của blog Góc UX Việt Nam (chuyên về UI/UX Design).

Founder của trà Ân Thuỷ và là một người đam mê thiền và phật giáo.