Phạm Hồng Phương

Phạm Hồng Phương

Giảng viên tiếng Hàn
  • 0

    khóa học
  • 65

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Kinh nghiệm:

- Giảng viên tiếng Hàn Trực tuyến Salang Korea
- Giảng viên, Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Honam

- Giảng viên, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Giảng viên tiếng Hàn tại Học viện King Sejong, Hà Nội (2)
- Hoàn thành khóa đào tạo giáo viên của Học viện King Sejong ở nước ngoài lần thứ 4

- NCS Tiến sĩ, Khoa Sư phạm Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Seoul
- Bằng Thạc sĩ Thương mại Quốc tế, Trường Cao học Đại học Quốc gia Pusan
- Cử nhân Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ Busan
- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Ngữ văn