Nguyễn Việt Thắng

Nguyễn Việt Thắng

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Nguyễn Việt Thắng
- Giám đốc Sales & Marketing công ty CPGD Novastars.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
- Có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. 
- Đào tạo hơn 1000 học viên đạt được thành công trong lĩnh vực sales & marketing