Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp

Admin cộng đồng Dropship nổi tiếng hơn 10K thành viên
  • 0

    khóa học
  • 727

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Đã có kinh nghiệm hơn 3 năm làm MMO: dropshipping và FBA 
Là một admin của cộng đồng dropship nổi tiếng hơn 10K thành viên
Có kinh nghiệm giảng dạy online và offline hơn 1 năm và anh đã đào tạo cho rất nhiều thành viên thành công với lĩnh vực này