Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị Phước

Cử nhân ngành kế toán tại Học viện Tài chính
  • 0

    khóa học
  • 1

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Cử nhân ngành kế toán tại Học viện Tài chính

- Tốt nghiệp loại Giỏi các khóa Cơ bản, phân tích, luật, môi giới chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp

- Hiện đang là thành viên của các hiệp hội lớn như : Hội tư vấn thuế Việt Nam, Web kế toán...

- Hiện đang là Kế toán trưởng tại Nam Phat TSC

- Người sáng lập của Diễn đàn Cộng đồng kế toán thông minh.