Nguyễn Thị Ngọc Tịnh

Nguyễn Thị Ngọc Tịnh

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Tịnh
- Giám đốc An An Hoa Ngữ.
- Có 3 năm kinh nghiệm làm hàng order, nhập hàng Trung Quốc.
- Đào tạo hơn 200 học viên nhập hàng Trung Quốc.