Nguyễn Thị Hải Duy

Nguyễn Thị Hải Duy

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hải Duy
- Nhà sáng lập Hadu Việt Nam.
- Thạc sỹ sinh học chuyên ngành sinh lý người.
- Chuyên gia đào tạo nghề massage trị liệu.
- Chuyên gia tư vấn xây dựng mô hình TT massage trị liệu.
- Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy, đã trực tiếp đào tạo gần 1000 học viên.