Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

CEO Bachship.com 

Đã đào tạo hơn 400 học viên, các shop lớn nhỏ tại Hà Nội.

Admin Group :Cộng Đồng Chia Sẻ Paxful, Adidas, Ebay, Sephora, Nordtrom, Lacoste, HM...