Nguyễn Phước Hải

Nguyễn Phước Hải

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Kẽm Vui Vẻ - Introducing Broker - Trader - Người truyền cảm hứng cho Trader
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong giao dịch thực chiến
Giải 3 cuộc thi Trader Forum vangsaigon.com tổ chức năm 2010
Giải khuyến khích cuộc thi Axitrader Forum Vangsaigon.com tổ chức năm 2017
Có hơn 2 năm chia sẽ cho cộng đồng 
Quản lý Group hơn 1000 thành viên cùng thực chiến