Nguyễn Phi Long

Nguyễn Phi Long

Giảng viên - Chuyên viên Công nghệ thông tin tại DTT
  • 0

    khóa học
  • 23

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

11 năm kinh nghiệm làm trong ngành công nghệ thông tin tại tập đoàn DTT và ngân hàng GP Bank.

Tham gia vào việc triển khai hệ thống của rất nhiều dự án CNTT về giáo dục và tài chính như dự án SREM – triển khai hệ thống máy chủ trên toàn Việt Nam do EU tài trợ; dự án Core banking T24 tại ngân hàng Gpbank và Seabank; dự án Core Strade tại công ty chứng khoán Seabank

Anh có hơn 2 năm tìm hiểu và nghiên cứu về công nghệ Blockchain và Cryptocurrency.