Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long

Giảng viên - Leader Team Google Ads IVIET SOLUTION
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nguyễn Ngọc Long - Leader Team Google Ads IVIET SOLUTION

Triển khai hàng trăm khách hàng lớn nhỏ tại IVIET SOLUTION

Được mời làm Speaker tại Wordshop do Haravan + IVIET tổ chức

Hơn 200 học viên đã tốt nghiệp khóa học Google Ads