Nguyễn Hoàng Lan

Nguyễn Hoàng Lan

Huấn luyện viên Yoga quốc tế
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Huấn luyện viên Yoga quốc tế, đào tạo tại Singapore

Từng giảng dạy tại Singapore và hiện đang giảng dạy tại Australia.

Có hơn 5 năm kinh nghiệm dạy Yoga cho mọi người, bà bầu và trẻ em