Nguyễn Đại Á

Nguyễn Đại Á

Chuyên gia đào tạo shopee
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Nguyễn Đại Á, Giám đốc Học viện Ecomen, Đồng sáng lập ANA Academy. - 12 năm kinh nghiệm kinh doanh, 7 năm kinh nghiệm bán hàng online. - Hướng dẫn, đào tạo hàng nghìn học viên kinh doanh online.