Nguyễn Đắc Hoàng

Nguyễn Đắc Hoàng

Sáng lập và Giám đốc sáng tạo xưởng phim hoạt hình - đồ họa BIG6 ANIMATION STUDIO
  • 0

    khóa học
  • 51

    học viên
  • 3

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Có 8 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy

2013 - nay : Giảng viên phim hoạt hình 3D tại VTC ACADEMY

2015 - nay : Sáng lập và Giám đốc sáng tạo xưởng phim hoạt hình - đồ họa BIG6 ANIMATION STUDIO

2013 - 2015 : Sản xuất đồ họa truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam

2010 - 2012 : Animator tại VTC GAME

2009 - 2010 : Designer tại học viện VNSkills Multimedia

Thành tích đạt được :

1. Top 10 bộ phim hay nhất Liên Hoan phim FY 2017

2. chung khảo Liên Hoan phim ngắn toàn Quốc 2012

3. chung khảo Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2010

Số lượng học viên đã đào tạo : > 150 học viên