Nguyễn Chương

Nguyễn Chương

Giảng viên - Coaching
 • 1

  khóa học
 • 21

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Nguyễn Chương
- Chuyên gia huấn luyện kỹ năng mềm hơn 5 năm
- Chuyên gia huấn luyện kinh doanh sàn TMĐT hơn 3 năm
- Có 7 năm kinh nghiệm bán hàng B2B, B2C & TMĐT
- Đào tạo hơn 10,000 học viên về TMĐT
- Soạn thảo và đào tạo kỹ năng mềm cho nhiều công ty Đa quốc gia

Khóa học của giảng viên Nguyễn Chương


Thu nhập thụ động từ việc Đóng gói kiến thức & tạo khoá học Online

 • 23 bài giảng
 • 02 giờ 32 phút
 • Bạn sẽ nhận biết mình có thể trở thành giảng viên trong lãnh vực nào?
 • Bạn sẽ biết cách xây dựng cấu trúc bài giảng một cách chuyên nghiệp
 • Bạn sẽ sở hữu kỹ năng giảng dạy Online cơ bản để truyền tải nội dung
 • Bạn có thể biên tập được Video giảng dạy để tạo khoá học Online

199,000đ

900,000đ

off 78%

Đăng ký học