Nguyễn Chí Nguyễn

Nguyễn Chí Nguyễn

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 699

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nguyễn Chí Nguyễn 
Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Online, đặc biệt hiện tại Nguyễn và Jason Team đang sở hữu hơn 20 Hệ thống bán hàng & cộng đồng trên Zalo.                 
Đã tổ chức hơn 20 sự kiện chia sẻ và đào tạo về chủ đề Zalo Marketing cho hơn 300 học viên ở hai miền Nam Bắc.         
Người chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về động lực để thực hiện những ước muốn của mình.