Ngô Đình Anh Ngọc

Ngô Đình Anh Ngọc

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Ngô Đình Anh Ngọc, người sáng lập ra Lớp Nhạc Anh Ngọc, với 28 năm giảng dạy và có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay lớp nhạc của ông số lượng học viên đang theo học rất đông. Ngoài ra ông còn dạy online và biểu diển tại 2 kênh: 

1/ https://www.youtube.com/lopnhacanhngoc với 16.792.731 lượt xem  và 19.661 người đăng ký.

2/ http://www.lopnhacanhngoc.net với hơn 2000 người đăng ký học online mỗi ngày.