Nghị Quế

Nghị Quế

Chuyên gia nghiên cứu tâm lý
 • 1

  khóa học
 • 95

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Tác giả chuyên nghiên cứu và viết sách, giảng dạy, tư vấn về các vấn đề tâm lý ứng dụng. Các sách đã xuất bản: Đại dịch tâm lý thời hiện đại - NXB Lao Động, 2018. Yêu không tổn thương - NXB Lao Động, 2019. Xin lỗi con, cha mẹ cũng cần được chữa lành - NXB Lao Động, 2019

Khóa học của giảng viên Nghị Quế


Kỹ năng quản trị cảm xúc của con trẻ

 • 23 bài giảng
 • 02 giờ 04 phút
 • Giúp bạn trang bị những kiến thức nền tảng, sâu sắc về tâm lý học cá nhân
 • Giúp bạn hiểu được một cách sâu sắc nguyên lý trao truyền tổn thương từ cha mẹ sang con cái       
 • Trang bị 7 kỹ năng tâm lý ứng dụng giúp bạn quản trị tốt cảm xúc của con trẻ 
 • Giúp trẻ tự lập và cảm xúc tích cực

399,000đ

700,000đ

OFF 43%

CHI TIẾT