Mai Văn Duân

Mai Văn Duân

Kỹ sư
  • 0

    khóa học
  • 9

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Mai Văn Duân - Kỹ sư thi công, Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Hơn 5 năm kinh nghiệm làm hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thu vốn, quyết toán cho các công trình thủy điện ở Hà Giang, Cao Bằng, Đà Nẵng.

- Đã giảng dạy trực tiếp cho tất cả các nhà thầu, tư vấn tại công trình thủy điện ở Hà Giang, Cao Bằng, Đà Nẵng.