Lương Thế Hưng

Lương Thế Hưng

Giảng viên học viện Crypto
  • 0

    khóa học
  • 449

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Học Viện Crypto

Chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư Crypto Curency.

Là một trong những thành viên sáng lập cộng đồng dautu40.com, học viện Crypto. Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực:  Đào tạo, tư vấn các vấn đề về tiền mã hóa tại thị trường Việt Nam và Quốc Tế.