Lương Ngọc Sơn

Lương Ngọc Sơn

Giảng viên
 • 1

  khóa học
 • 59

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Giảng viên Đào tạo thực chiến Nghề nhân sự chuyên nghiệp & Tư vấn xây dựng Hệ thống Quy trình Nhân sự cho hơn 200 Doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Headhunting, Tuyển dụng thành công trên 30,000 Nhân sự các cấp độ, đặc biệt các vị trí Key Person cho các Doanh nghiệp trong gần 10 năm vừa qua.
- Giám đốc Nhân sự - Headhunter Manager Mạng Tuyển dụng việc làm Job Now.
- Cố vấn chuyên môn Nhân sự Đề án Hồ sơ công nghệ: Hệ thống Tuyển dụng thông minh trình Vụ Đánh giá, Thẩm định và giám định công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ.
- Phụ trách Tuyển dụng Toàn quốc - Tập đoàn Đầu tư Dược phẩm Việt Nam.
- Giảng viên chương trình Nhân sự tại EduNow.
- Giảng viên chương trình Nghề Nhân sự chuyên nghiệp của MSB Training.

Khóa học của giảng viên Lương Ngọc Sơn


Tuyển dụng thực chiến

 • 37 bài giảng
 • 02 giờ 45 phút
 • Xây dựng quy trình tuyển dụng nội bộ phù hợp.
 • Xây dựng được tiêu chí đánh giá ứng viên, hệ thống bản JD phù hợp.
 • Nắm vững & sử dụng thành thạo các Nguồn/ Kênh tuyển dụng hiện nay.
 • Tuyển dụng được nhân sự phù hợp – kịp thời.
 • Giữ chân được nhân sự sau tuyển dụng.
  .

399,000đ

600,000đ

OFF 33%

CHI TIẾT