Lâm Đại Ngọc

Lâm Đại Ngọc

Yoga Instructor
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Giảng dạy Iyengar Yoga và Ashtanga Yoga tại LâmsStudio.

- Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy yoga, giảng viên tại California Yoga Center trong 2 năm.

- 7 năm tập luyện Ashtanga và Iyengar Yoga.