Hoàng Quang Cường (Đầu bếp Hoàng Cường)

Hoàng Quang Cường (Đầu bếp Hoàng Cường)

Đầu bếp
  • 0

    khóa học
  • 5

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Tác giả: Phương pháp ăn dặm 3in1

Tác giả: Chữa biếng ăn thuận tự nhiên

Admin group: Ăn dặm 3in1 - Ăn dặm từ trái tim

Sáng lập ứng dụng dành cho mẹ và bé: FamiEdu

Trong 1 năm mở trên 70 lớp học trực tiếp về ăn dặm tại hơn 10 tỉnh thành Việt Nam

Có khoảng 10.000 học viên online ở Việt Nam và các nước trên thế giới