HADU VN

HADU VN

Chuyên gia đào tạo nghề massage trị liệu
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Chị Nguyễn Thị Hải Duy:

- Nhà sáng lập thương hiệu Hadu Việt Nam 

- Thạc sĩ sinh học - chuyên ngành sinh lý người - Đại học sư phạm Hà Nội 1

- Chuyên gia đào tạo nghề massage trị liệu

- Chuyên gia tư vấn xây dựng mô hình spa chăm sóc sức khỏe.