Dương Tích Đạt

Dương Tích Đạt

Giảng viên
 • 1

  khóa học
 • 990

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Giảng viên Dương Tích Đạt - tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường:
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.
Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học.
Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)
Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông.
 

Khóa học của giảng viên Dương Tích Đạt


Học lập trình C/C++ TỪ A - Z

 • 100 bài giảng
 • 15 giờ 38 phút
 • Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
 • Kiến thức lập trình để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.
 • Thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc..
 • Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
 • Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
 • Tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững

499,000đ

600,000đ

off 17%

Đăng ký học