Đặng Ngân Sơn

Đặng Ngân Sơn

Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
  • 0

    khóa học
  • 425

    học viên
  • 4

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.
Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.