• 7

  khóa học
 • 44

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Bess Business School (BBS) là trường nghiên cứu và giảng dạy, có sứ mệnh đào tạo và phát triển những người chủ doanh nghiệp mang khát khao giải quyết các vấn đề của xã hội và thay đổi thế giới. Trường mang tới các người chủ doanh nghiệp những khoá học online, offline, tài liệu, công cụ về chiến lược kinh doanh, quản lý hệ thống và năng lực lãnh đạo. Đây là môi trường lý tưởng dành cho CEO, nhà quản lý học tập và kết nối nguồn lực, hướng tới việc giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp để giúp các SMEs Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

 

Chương trình Lean MBA của BBS được đào tạo trực tiếp bởi Ires. Thuỳ Nguyên, Founder & CEO của Bess Business School. Ông là chuyên gia tư vấn và đào tạo về kinh doanh tổng thể cho SMEs và Start-up, bao gồm các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chiến lược công ty, thiết kế hệ thống quản lý, và phát triển năng lực lãnh đạo. Trong 12 năm qua, ông đã đào tạo hơn 10,000 học viên và tư vấn trực tiếp cho hơn 100 doanh nghiệp về các chủ đề kinh doanh quan trọng: Chiến lược công ty, Hệ thống quản lý, Kỹ năng lãnh đạo, Phát triển sản phẩm, Sản xuất và vận hành dịch vụ, Phân phối và bán hàng, Truyền thông thương hiệu, Quản trị nhân sự và tài chính.

Khóa học của giảng viên Bess Business School


Lean MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

 • 28 bài giảng
 • 01 giờ 58 phút
 • Nắm được công thức và lộ trình để từng bước mở rộng quy mô doanh nghiệp (Chiến lược Công ty)
 • Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
 • Sở hữu công thức giúp doanh nghiệp cạnh tranh và chiến thắng được đối thủ trong thị trường (Chiến lược Kinh doanh)
 • Tự mình hoàn tất được bản hệ thống chiến lược phù hợp với đặc thù riêng của công ty và kinh doanh được đúng hướng ngay từ đầu

699,000đ

1,800,000đ

OFF 61%

CHI TIẾT

LEAN MBA | Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp

 • 28 bài giảng
 • 01 giờ 46 phút
 • 1. Tư duy chính xác về bản chất, mục đích và KPIs của 7 công việc lớn trong mọi doanh nghiệp

  2. Sở hữu tư duy thiết kế một tổ chức doanh nghiệp bài bản, hệ thống và hoàn chỉnh (Organization)

  3. Chiến lược để xây dựng một cấu trúc doanh nghiệp bền vững và thúc đẩy tăng trưởng

  4. Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)

1,800,000đ

CHI TIẾT

LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ

 • 32 bài giảng
 • 01 giờ 37 phút
 • Tư duy đúng về bản chất và thiết lập một phòng sản phẩm chuẩn mực, từ nghiên cứu, thiết kế cho đến sản xuất và vận hành dịch vụ
 • Nắm được chi tiết 3 chiến lược thiết kế sản phẩm thoả mãn được nhu cầu khách hàng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ
 • Chọn lựa được 1 trong 4 chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ để scale up được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)
 • Nắm rõ công thức 4 bước then chốt của 2 quy trình sản phẩm để triển khai được theo đúng chiến lược đã đặt ra
 • Hiểu key thành công của 4 dạng sản phẩm dịch vụ chính: sản phẩm là hàng hoá, sản phẩm là dịch vụ vô hình, sản phẩm thông tin và sản phẩm nền tảng (platform)

1,800,000đ

CHI TIẾT

LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông

 • 39 bài giảng
 • 02 giờ 03 phút
 • Tư duy đúng về bản chất của bán hàng, hiểu rõ được nhiệm vụ của 2 phòng rất dễ bị xung đột là phòng Phân phối, bán hàng và phòng Truyền thông
 • Sử dụng thành công 3 nhóm chiến lược để bán hàng: Chiến lược chọn điểm bán lẻ, Chiến lược phân phối và Chiến lược vào kênh (Sale-in)
 • Sở hữu tư duy 4 bước rõ ràng khi phân phối sản phẩm dịch vụ: Tìm đối tượng bán, Tìm kênh tiếp cận họ, Thuyết phục, và Xây chế độ, chính sách thúc đẩy
 • Xây dựng được hệ thống 4 chiến lược truyền thông: Chiến lược kênh truyền thông, Chiến lược thông điệp, Chiến lược nội dung, và Chiến lược phân phối nội dung
 • Vạch rõ keyword và cách thực hiện chiến lược cho 4 loại chiến dịch truyền thông: Pre-launching, Launching, Promotion, và Branding
 • Nắm được công thức 4 bước để truyền thông hiệu quả: Sáng tạo ý tưởng, Chọn nhân vật truyền thông, Sản xuất nội dung, và Phân phối nội dung

1,800,000đ

CHI TIẾT

LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

 • 26 bài giảng
 • 02 giờ 13 phút
 • Tư duy đúng về bản chất và nhiệm vụ thực sự của 2 phòng hỗ trợ về nguồn lực là Nhân sự và Tài chính
 • Nắm rõ bộ KPIs của phòng Nhân sự, bao gồm 3 công việc trọng yếu: Tuyển dụng, Đào tạo và Sử dụng nhân sự
 • Xây dựng được hệ thống 4 chiến lược về con người: Chiến lược nguồn nhân sự, Chiến lược tuyển dụng, Chiến lược đào tạo, và Chiến lược sử dụng nhân sự
 • Nắm rõ bộ KPIs của phòng Tài chính, bao gồm 3 công việc trọng yếu: Quản lý nguồn vốn, Gọi vốn và Sử dụng vốn, đầu tư
 • Có công thức chọn lựa được bộ 3 chiến lược về tài chính, bao gồm: Chiến lược nguồn vốn, Chiến lược gọi vốn, và Chiến lược sử dụng vốn
 • Hiểu rõ từng bước trọng tâm trong quy trình của mỗi phòng Nhân sự và phòng Tài chính, từ đó quản lý được hiệu quả của 2 phòng này

1,800,000đ

CHI TIẾT

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

 • 22 bài giảng
 • 01 giờ 41 phút
 • Tư duy đúng về bản chất và mục đích thực sự của hành động lãnh đạo
 • Hiểu chính xác về 4 cấp độ lãnh đạo và nắm được lộ trình để phát triển
 • Hiểu rõ bộ 4 năng lực toàn diện mà một người lãnh đạo thực sự cần có
 • Hình dung cách thức xây dựng nhận diện bên ngoài của người lãnh đạo
 • Nắm được công thức lãnh đạo gồm 4 bước để sử dụng trong mọi hoàn cảnh
 • Sở hữu bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực của người lãnh đạo với mọi người xung quanh

1,800,000đ

CHI TIẾT

LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

 • 19 bài giảng
 • 01 giờ 36 phút
 • Nắm được quy trình lập kế hoạch kinh doanh
 • Nắm được bản chất của các công việc từ việc thiết lập mục tiêu, xây quy trình, đặt KPIs, phân công giao việc, đến việc chuẩn bị nguồn lực
 • Tự mình thiết lập kế hoạch kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp, kế hoạch cho từng phòng ban: R&D, Sản xuất, Phân phối & bán hàng, Truyền thông, Nhân sự, Tài chính
 • Ứng dụng quy trình quản lý và ứng dụng bản kế hoạch trong công việc quản lý

1,800,000đ

CHI TIẾT