ABCOUCH - DŨNG NGUYỄN

ABCOUCH - DŨNG NGUYỄN

CEO
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Chuyên Gia Về Phân Tích, Lập Kế Hoạch Nâng Cao Kết Quả Kinh Doanh Và Cải Thiện Hiệu Suất Doanh Nghiệp
+ Giám đốc chiến lược của ABCOACH
+ 20 năm kinh nghiệm xây dựng và lãnh đạo các đội nhóm, đơn vị kinh doanh dẫn
đầu thị trường.
+ Kinh nghiệm 15 năm về quản trị, nâng cao hiệu suất doanh nghiệp;
+ Sáng lập và điều hành 5 mô hình doanh nghiệp trong các lĩnh vực trên thị
trường;
+ Chỉ đạo và trực tiếp tư vấn hàng chục doanh nghiệp đột phá doanh số và cải
thiện vượt bậc hiệu suất kinh doanh.