123VIETNAMESE

123VIETNAMESE

English Teacher
 • 1

  khóa học
 • 16

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

123VIETNAMESE was founded in 2010 by a group of teachers from Hanoi University of Education and University of Languages & International Studies with the goal of teaching Vietnamese as a second language.

After years of development, 123VIETNAMESE has become one of the largest and most reputed Vietnamese language training centers with thousands of students from more than 50 countries (Korea, Japan, China, America, England, Australia, France, Thailand, etc)

We provide Vietnamese course at many cities and provinces throughout Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang, Bac Ninh, Hai Duong, etc) for all levels and flexible time.

If you are living in Vietnam and want to communicate in Vietnamese effectively at the work place or everyday life, then join us!

Khóa học của giảng viên 123VIETNAMESE


Vietnamese language course for beginners

 • 44 bài giảng
 • 14 giờ 04 phút
 • Tones and pronunciation
 • Thanh điệu và phát âm
 • Vietnamese alphabet
 • Bảng chữ cái Tiếng Việt
 • Personal pronouns in Vietnamese
 • Đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt
 • Common topics: numbers, shopping, weather, time, restaurant, taxi, hotel...
 • Các chủ đề thông dụng: số đếm, mua sắm, thời tiết, thời gian, nhà hàng, taxi, khách sạn,....  
 • Basic Vietnamese culture
 • Đôi nét về văn hóa Việt Nam                      
 • Good understanding of basic grammar: how to make questions, tenses, classifier...
 • Nắm chắc ngữ pháp cơ bản: cách đặt câu hỏi, thì, loại từ......  
 • Some information about cuisine and traveling
 • Các thông tin cơ bản về ẩm thực và du lịch  

299,000đ

800,000đ

OFF 63%

CHI TIẾT