Tự động hóa marketing là gì?

Tự động hóa Marketing gọi là tự động hóa tiếp thị. Tuy nhiên, số người hiểu được chi tiết về quá trình Marketing Automation này là một cách chính xác không quá nhiều. Automation Marketing là việc áp dụng phần mềm giúp tự động hóa quá trình tiếp thị cho các doanh nghiệp, phương pháp này sẽ giúp cho bạn tạo ra được các khách hàng tiềm năng tự động có tiềm năng, phân đoạn khách hàng, chăm sóc khách hàng và đưa họ đến gần với sản phẩm.

Nhìn chung, Automation Marketing sẽ giúp các hành động tiếp thị được diễn ra một cách tự động thay vì việc trực tiếp gửi các email cho từng đối tượng, làm việc trực tiếp với các phương tiện truyền thông hay thực hiện các thao tác trên trang web.

Đối tượng sử dụng Automation Marketing

Ngoài việc hiểu rõ được Automation Marketing là gì thì bạn cũng nên nắm được Automation Marketing dành cho ai. Trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng dần thực hiện quá trình marketing này với tỷ lệ ngày càng tăng.

Ưu điểm của ngành Automation Marketing là có thể áp dụng trên tất cả các ngành như ngành công nghệ cao, phần mềm, sản xuất hoặc dịch vụ trong kinh doanh…

Hiện nay, đối tượng sử dụng Automation Marketing ngày càng được mở rộng trên hầu hết các ngành như sức khỏe, y tế, tài chính ngân hàng, truyền thông…

Như vậy, đối tượng sử dụng Automation Marketing rất rộng và Automation Marketing mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Cụ thể, việc sử dụng phương pháp Automation Marketing trong kế hoạch Marketing sẽ giúp bạn đạt được 3 lợi ích cốt lõi:

- Nhiều cách dẫn dắt khách hàng.

- Bán hàng hiệu quả hơn.

- Doanh thu cao hơn.

Như vậy, Automation Marketing mang lại giá trị sử dụng về năng suất bán hàng cũng như doanh thu và ROI cho những nỗ lực marketing.