Các khóa học Truyền thông

Chủ đề phổ biến

Tất cả khóa học
Truyền thông

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Vai trò quan trọng của truyền thông

Không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông trong việc gây ảnh hưởng lớn như thế nào đến nhận thức của công chúng hay bất kỳ vấn đề nào trong xã hội. Đặc biệt là sức lan toả của truyền thông mạnh đến như thế nào. Chính bởi vậy mà truyền thông tác động rất lớn đến kinh tế, nhà nước và công chúng. 

Đầu tiên phải nói đến truyền thống ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào? Truyền thông là phương tiện nhanh nhất mang lại hiệu quả lớn nhất giúp kết nối các doanh nghiệp đến với khách hàng của mình. Các kênh truyền thông được sử dụng là công cụ chính mang sản phẩm đến với khách hàng và cũng ghi nhận phản ánh, phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ đến với doanh nghiệp. Truyền thông chiếm đến 90% trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp

Tiếp đến là đối với nhà nước. Từ thời chiến tranh, truyền thông được sử dụng là công cụ tuyên truyền, vận động người dân, giúp người dân khai sang và mở rộng tầm hiểu biết đi theo đường lối của đảng và nhà nước, từ đó tìm được con đường đúng đắn cho dân tộc. Đến nay truyền thông vẫn được giữ gìn là công cụ giúp người dân cập nhập thông tin trong nước, thế giới và có nhận thức đúng đắn về pháp luật. 

Còn đối với công chúng thì truyền thông tạo ra xu hướng cho người dân để luôn tìm kiếm cái mới, sáng tạo, và phong cách sống hay xu hướng thị trường thế giới thay đổi từng giây. Chưa hết, truyền thông còn là công cụ ghi nhận phản hồi, ý kiến hay bất kỳ tiếng nói nào của người dân để tôn trọng chủ quyền dân tộc, chủ quyền cá nhân của từng người. a