Toefl là gì?

Theo định nghĩa trên Wikipedia, Toefl được hiểu là: “TOEFL (/ˈtoʊfəl/ TOH-fəl), viết tắt của Test Of English as a Foreign Language, là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục  của Mỹ) nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật, cụ thể hơn là ở môi trường tại các quốc gia nói tiếng Anh (Mĩ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL quy định là một trong những yêu cầu để xét chấp nhận cho học viên nước ngoài vào học tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ. Ngoài ra, các tổ chức như cơ quan chính phủ, cơ quan cấp giấy phép, doanh nghiệp, hoặc học bổng chương trình có thể yêu cầu chứng chỉ này để cử học viên đi du học hay đề bạt”.

Các dạng thi TOEFL

Có 2 dạng thi TOEFL cơ bản đó là TOEFL trên máy tính IBT và trên máy tính  CBT

Nhìn chung bài thi TOEFL kéo dài trong 4 giờ, gồm 4 phần, đòi hỏi thí sinh phải sử dụng thành thạo 4 kỹ năng, nội dung của bài thi phải tập trung. Nội dung của bài thi tập trung vào việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường đại học hoặc cao học. Trong khi làm bài thi:

- Phần đọc: có hai hình thức là dài và ngắn

Ở dạng bài thi này, thí sinh sẽ phải trả lời câu hỏi về 4 bài đọc trích từ các tờ báo, giáo trình của trường đại học hoặc cao đẳng ở Bắc Mỹ. Ở dạng ngắn, thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi về bài đọc có độ dài từ 700 đến 750 từ, nhưng thời gian chỉ khoảng 60 phút.

- Phần nghe khoảng 34 đến 50 câu, kéo dài trong 60 đến 90 phút, gồm 6 đoạn, mỗi đoạn kéo dài từ 3 đến 5 phút và kèm thêm câu hỏi về đoạn văn.

- Phần nói gồm 6 bài nói, 2 bài đầu là hình thức bài nói riêng về một đề tài quen thuộc trong xã hội và sinh hoạt hằng ngày. Thí sinh sẽ được đánh giá về khả năng nói chuyện và cách thức truyền đạt ý tưởng.

- Phần viết, gồm 2 bài viết, bài viết thứ nhất là dạng Integrates Task, thí sinh phải đọc đoạn văn sau đó nghe một bài giảng thuyết trình rồi tóm tắt lại, nêu mối quan hệ giữa các đoạn văn.