Học tiếng Hàn giao tiếp mỗi ngày

Tiếng Hàn ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam nhờ ảnh hưởng của các bộ phim và những idol Hàn Quốc. Học tiếng Hàn còn có cơ hội nói chuyện tại các buổi fan meeting với những thần tượng của mình. Thậm chí, học tiếng Hàn còn là một ngôn ngữ bắt buộc tại các trường đại học.

Khi bạn học tiếng Hàn, bạn sẽ nhận thấy, đây là môn ngữ rất hay, đặc biệt, cơ hội nghề nghiệp cho những bạn trẻ muốn đi du học, muốn làm hướng dẫn viên du lịch hay tiếp viên hàng không. Không những thế, những bạn trẻ có nhu cầu tìm hiểu ngôn ngữ,văn hóa của người Hàn thì đều có thể học được.

Khi học tiếng Hàn, bạn có thể học những câu ngôn ngữ đơn giản và thông dụng nhất như:

- Xin chào

Cách thông thường :  안녕하세요? /an-nyong-ha-sê-yô/

Cách lịch sự:  안녕하십니까? / an-nyong-ha-sim-ni-ka/

- Tạm biệt

Chào người ra về : 안녕히 가세요/an-nyong-hi-ka-sê-yô/

Chào người ở lại 안녕히 계세요/an-nyong-hi-kê-sê-yô/

- Cảm ơn

Cách thân thiện : 감사해요  hoặc 고마워요/lam-sa-hê-yô/ hoặc /kô-ma-wo-yô/

Cách lịch sự :  감사합니다 hoặc 고맙습니다  /kam-sa-ham-ni-ta/ hoặc /kô-map-sưm-ni-ta/

Đối với bạn bè hoặc người kém tuổi : 고마워 /kô-ma-wo/

- Xin lỗi

Cách thân thiện: 죄송해요 hoặc 미안해요/chuê-sông-hê-yô/ hoặc /mi-an-hê-yô/

Cách lịch sự:  죄송합니다 hoặc 미안합니다/chuê-sông-ham-ni-ta/ hoặc /mi-an-ham-ni-ta/

Khi làm phiền ai 실례합니다. / Sillyehamnida./

- Giới thiệu bản thân

Tên tôi là …  : 저는…입니다 /Cho-nưn …-im-ni-ta/

Tôi … tuổi :  저는 … 살이에요 / cho- nưn … sa ri e yo/

Quê quán    저는….. 사람입니다 / 저는 …  에서 왔서요 /…에 삽니다 : tôi là người… / tôi đến từ…./  tôi sống ở….

Nghề nghiệp  저는 (Nghề nghiệp)입니다

이름이 뭐예요?  / i-rư-mi muơ-yê -yô? /  Tên bạn là gì?

Tham khảo một số khóa học về tiếng Hàn giao tiếp

Ngoài việc tìm kiếm những lớp học ở trung tâm, bạn có thể tìm kiếm những khóa học online trên UNICA để cải thiện kiến thức cho mình.

Sau khi học xong, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích như biết cách học bảng chữ cái, biết cách phát âm, cách đọc, cách viết từ vựng, cách đọc các bảng hội thoại đơn giản hay biết ghép những cấu trúc ngữ pháp…